Новини

От 25 януари 2023 г. отдел „Местни данъци и такси” към Община Божурище започва данъчната кампания за 2023 г. за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС на физическите и юридически лица

Уважаеми данъкоплатци,Уведомяваме Ви, че от 25 януари 2023 г. отдел „Местни данъци и такси” към Община Божурище започва данъчната кампания за 2023 г. за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС на физическите и юридически лица. Напомняме Ви, че данъчните си задължения може да заплащате на касата на отдел МДТ, а също така […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“