Новини

Затваря се движението и преминаването на пътни превозни средства и хора по мост над река Хераковска и мост на ул. Кимон Георгиев в махала Бобен до отмяна на обявеното бедствено положение

Затваря се движението и преминаването на пътни превозни средства и хора по мост над река Хераковска и мост на ул. Кимон Георгиев в махала Бобен до отмяна на обявеното бедствено положение Заповед № РД-164/22.05.2024г. за затваряне на мост над река Хераковска, махала Бoбен, с.Хераково Заповед № РД-165/22.05.2024г. за затваряне на мост на ул. Кимон Георгиев, […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”