Съгласно уведомително писмо вх. №П-В-1117/16.10.2020г. от Железопътна секция София към ДП “Национална компания железопътна инфраструктура”, Ви уведомяваме, че поради влошеното техническо състояние на жп прелеза от 22.00 часа на 22.10.2020г. до 05.00 часа на 23.10.2020г. ще бъде извършен авариен ремонт на прелезната настилка и железния път на жп прелеза на км 15+050 в междугарието Волуяк-Храбърско (спирка Бригадир).