Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване
 Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 Услуга 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
 Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Ползване на тротоари и площади и др.общински площи, за разполагане на маси, временни щандове, витрини, колички за сладолед, царевица ,пуканки и др. преместваеми съоръжения

Такса за І-ва зона

 • на ден – 5 лв. на м2
 • на месец – 30 лв. на м2

Такса за ІІ-ра зона

 • на ден – 3 лв. на м2
 • на месец – 15 лв. на м2

Такса за ІІІ-та зона

 • на ден – 2 лв. на м2
 • на месец – 10 лв. на м2

Такса за ІV-та зона

 • на ден – 2 лв. на м2
 • на месец – 8 лв. на м2

Такса за ползване на общински площи, върху които се организират панаири, събори и празници за разполагане на преместваеми съоръжения

2 лв. на м2 на ден


Такса за ползване на общински площи, върху които се разполагат увеселителни съоръжения (стрелбища, моторни люлки,надуваеми съоръжения, цирк и др.)

0,50 лв. на м2 на ден


Такса за ползване на тротоари и други общински терени пред заведения, магазини, павилиони и др.

І-ва зона – 3 лв. на място за сядане – на месец
ІІ-ра зона – 2 лв. на място за сядане – на месец
ІІІ-та зона – 1 лв. на място за сядане – на месец
ІV-та зона – 1 лв. на място за сядане– на месец


Такса за ползване на пазари

І-ва зона

 • на ден – 3 лв. на м2
 • на месец – 30 лв. на м2

ІІ-ра зона

 • на ден – 2 лв. на м2
 • на месец – 15 лв. на м2

ІІІ-та зона

 • на ден – 1 лв. на м2
 • на месец – 10 лв. на м2

ІV-та зона

 • на ден – 1 лв. на м2
 • на месец – 8 лв. на м2

Такса за ползване на общински паркинг

за 1 час

 • тежкотоварна техника и автобуси – 2.00 лв.
 • микробуси – 1.00 лв.
 • леки коли – 1.00 лв.

за 1 ден

 • тежкотоварна техника и автобуси – 5.00 лв.
 • микробуси – 3.00 лв.
 • леки коли – 2.00 лв.
 • селскостопански инвентар – 2.00 лв.

за 1 месец

 • камиони с дължина по-голяма от 15м – 70.00 лв.
 • камиони и автобуси – 50.00 лв.
 • трактори и микробуси – 40.00 лв.
 • леки коли – 30.00 лв.
 • селскостопански инвентар – 20.00 лв

Разполагане на рекламни материали върху общински метални табели на територията по бул.Европа , гр.Божурище

Такса – 10,00 лв. на м2 на месец, но не по-малко от 10,00 лв. , а при заплащане на годишна такса се ползва отстъпка в размер на 15%


Определени от Общински съвет – Божурище зони за извършване на търговия и др. дейности с обществено значение

Зона | Населени места/улици

 1. Първа зона – гр.Божурище – бул. Европа и бул. Европейски път, минаващ през землищата на гр.Божурище, с.Пролеша, с.Хераково и с.Храбърско
 2. Втора зона – гр.Божурище – стар и нов квартал (без бул.Европа и бул.Европейски път),
 3. Трета зона – с.Пролеша, с.Хераково, с.Храбърско, с.Гурмазово и с.Пожарево
 4. Четвърта зона – с.Росоман, с.Златуша, с.Делян и с.Мала Раковица