Анкета

„Разработване на План за интегрирано развитие на община Божурище за периода 2021 – 2027 г.“

Уважаеми жители на община Божурище,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Божурище за периода 2021-2027 г. Той се явява основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващия програмен период.

Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност  и осигурило публичността му. Една от формите на вашето участие е чрез предоставяне на вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината.

Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета, налична на линка по-долу.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQztBfe6Pf0OFe1C_sYa9L37R4_j-O_k2AmqLW6GaxfqGC3Q/viewform?usp=sf_link

Анкетата ще бъде активна до 04.05.2021 г.

Вашето мнение е ценно за нас!

Благодарим Ви!