От април месец, всички аптеки и лекари спират да работят с рецепти писани на ръка. Въвеждат се електронни такива, с цел улесняване при изписването, изчитането и даването на лекарства. Мярката е разписана в Националния рамков договор и е предложена от БЛС.

Фармацевтите подкрепят идеята, но се съмняват в трудностите при реализация.

Рисковете, които се крият при приемането на една ръчно изписана рецепта се състоят в неотчитане от Районната здравна каса и неизплащане на съответните медикаменти от Касата.