Община Божурище уведомява гражданите, че могат да заплатят дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време, без чакане на опашка чрез Централния виртуален ПОС терминал, като за трансакцията не се дължат такси и комисиони. За тази цел Министерството на електронното управление е разработило нова функционалност за извличане на справка и плащане на дължими данъци към 227 общини, включително и Община Божурище. Услугата е достъпна в реално време, 24 х 7, както за гражданите, които пребивават в чужбина, така и за живеещите на територията на страната. Чрез тази функционалност, при потвърждение на потребител в портала на Министерството на електронното управление (egov.bg) и вход в „Моето пространство“, се получава достъп до раздел „Задължения“. В него, освен проверка на задължение за електронни услуги, е налична и услугата „Задължения за местни данъци и такси (МДТ)“, с която може да се извърши плащане на всички налични задължения, по ред на ДОПК „От старо към ново“. 

Препратка към портала на Министерството на електронното управление за вход може да намерите в раздел „Местни данъци и такси“ също и Проверка и възможност за заплащане на дължими данъци и такси посредством Единния портал за достъп до електронни административни и обществени услуги