ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове от 01.01.2014г. – 30.11.2014г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на община Божурище за 2013г.

ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на община Божурище за 2013г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове от 01.01.2014г. – 30.10.2014г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове от 01.01.2014г. – 30.09.2014г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове от 01.01.2014г. – 31.08.2014г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове от 01.01.2014г. – 31.07.2014г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове от 01.01.2014г. – 31.05.2014г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове от 01.01.2014г. – 30.04.2014г.

БЮДЖЕТ 2014г.

Информация за разпределението на средствата за 2014г., получени от Община Божурище по ЕРС по видове дейности и по учебни заведения