В момента се извършва профилaктика на водоснабдителната мрежа в гр. Божурище от екипите на ВиК,  по повод течаща, замърсена вода от чешмите в града.

Правим всичко възможно да се открие и отстрани причината в най-бързи срокове!

Обръщаме се към всички гаждани,  с призив,  да не използвате водата от чешмите за пиене и готвене, поне, докато не се установи характерът на замърсяването на водата!

Благодарим Ви за проявеното разбиране!