УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПОРАДИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА 2019 ГОДИНА, КАСИТЕ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЩЕ РАБОТЯТ С ГРАЖДАНИ ДО 30.12.2019 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО.

 

                                                                                                                 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ