На вниманието на жителите на с. Храбърско, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (в мах. “Скала махала”) на водопровод ПЕВП Ф75.

Предполагаемо време за отстраняване 19.04.2024 до 12:00.


На вниманието на жителите на гр. Божурище, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Момина сълза” 9) на СВО ПЕВП Ф32.

Предполагаемо време за отстраняване 18.04.2024 до 17:00.


На вниманието на жителите на с. Гурмазово, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария () на водопровод АЦ Ф60.

Предполагаемо време за отстраняване 16.04.2024 до 17:00.


На вниманието на жителите на с. Пролеша, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Сирма Войвода”) на СВО Поц. стомана Ф3/4″.

Предполагаемо време за отстраняване 09.04.2024 до 12:00.


На вниманието на жителите на с. Пролеша, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Васил Левски”) на водопровод Поц. стомана Ф1″.

Предполагаемо време за отстраняване 08.04.2024 до 14:00.


На вниманието на жителите на м. Бобен, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария () на водопровод ПЕВП Ф90.

Предполагаемо време за отстраняване 04.04.2024 до 16:00.


На вниманието на жителите на с. Пролеша, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Васил Левски”) на СВО Поц. стомана Ф3/4″.

Предполагаемо време за отстраняване 04.04.2024 до 14:00.


На вниманието на жителите на с. Златуша, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария () поради ремонт в резервоара.

Предполагаемо време за отстраняване 29.03.2024 до 14:00.


На вниманието на жителите на гр. Божурище, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Здравец”) на водопровод ПЕВП Ф90.

Предполагаемо време за отстраняване 25.03.2024 до 17:00.


На вниманието на жителите на гр. Божурище, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Бул .Европа” 33) на водопровод ПЕВП Ф125.

Предполагаемо време за отстраняване 21.03.2024 до 17:00.