Във връзка с текущ ремонт на участък от бул. Европа и цялостно преасфалтиране на общински паркинг, находящ се в УПИ І, кв.22 по плана на гр.Божурище (пред сградата на общината), Ви уведомяваме, че от 00:00 часа на 04.11.2020г . ще бъде ЗАТВОРЕН до изрична отмяна на заповедта.

SKM_C25820110412001