Седем ученици от СУ „Летец Христо Топракчиев” град Божурище постигнаха отлични резултати на първия кръг от националното състезанието по информационни технологии „IT Знайко” за учебната 2017/2018 г. Под ръководството на г-жа Станислава Потоцка в състезанието участваха седем възпитаници на училището в Божурище – четирима  от 5. клас, една ученичка от 6. клас и двама ученици от 7. клас. Те работят по проект на МОН „Твоят час” – оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Класираните ученици са:

ГРУПА А

1. Георги Виталиев Потоцкий от 5 клас – 940 т.

ГРУПА B

2. Никола Иванов Сачков от 5 клас – 675 т.

3. Ива Юлиян Методиева от 5 клас – 660 т.

4. Симона Петкова Петкова от 5 клас – 660 т.

5. Елица Викторова Петрова от 7 клас – 640 т.

6. Виктория Валериева Йорданова от 7 клас – 590 т.

ГРУПА С

7. Мирослава Екимова Китова от 6 клас – 590 т.

Брой ученици участвали в състезанието:

5 клас – 83 ученици

6 клас – 83 ученици

7 клас – 34 ученици

Участниците от първи кръг, класирани в група А за всеки от класовете получават автоматично право за участие в областния кръг и са освободени от такса за участие. Всички останали ученици, регистрирали се за участие в областния кръг заплащат такса за участие. Класираните ученици в група B получават грамота за отлични резултати.

Ученици, които не са участвали на първи кръг могат да участват на втори кръг срещу заплащане на такса за участие.