ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 02.10.2022г.

ГРАФИК

за получаване на машини за гласуване, изборни книжа и материали

на 01.10.2022г.

Получаването на изборните книжа и материали – избирателни списъци, бюлетини, пликове и др. технически материали и средства, ще става в сградата на Община Божурище по следния график

Часове за получаване на специализираните устройства за гласуване, съгласно график на ЦИК
Часове за получаване на изборните книжа и материали от общинската администрация
Място на секцията
 

11:00 часа – в секцията в училището

 

11:20  до 11:35 часа

в общината

 

І – ва секция /гр.Божурище/

Училище – нова сграда

 

 

11:00 часа – в секцията в училището

 

11:35  до 11:50 часа

в общината

 

 

ІІ – ра секция /гр.Божурище/

Училище – нова сграда

 

 

11:00 часа – в секцията в училището

 

11:50  до 12:05 часа

в общината

 

ІІІ – та секция /гр.Божурище/

Училище – стара сграда

 

 

11:00 часа – в секцията училището

 

12:05  до 12:20 часа

в общината

 

 

V – та секция /гр.Божурище/

Училище – стара сграда

 

 

11:10 часа – в секцията училището

 

12:20  до 12:35 часа

в общината

 

 

ІV – та секция /гр.Божурище/

Училище – нов квартал

 

 

11:10 часа – в секцията в училището

 

12:35  до 12:50 часа

в общината

 

 

VІ – та секция /гр.Божурище/

Училище – нов квартал

 

 

11:20 часа – в секцията в читалището

 

12:50  до 13:05 часа –

в общината

 

 

Х – та секция /с.Гурмазово/ –

В читалището

 

 

11:40 часа – в секцията в читалището

 

13:05  до 13:20 часа –

в общината

 

 

VІІ – ма секция /с.Пролеша/ – в читалището

 

11:50 часа – в секцията в сградата на фитнеса

 

13:20  до 13:35 часа –

в общината

 

 

VІІІ – ма секция /с.Хераково/ – в сградата на фитнеса зад кметството

 

 

12:10 часа – в секцията в читалището

 

13:35  до 13:50 часа –

в общината

 

 

ІХ – та секция /с.Храбърско/ – в кметството

 
 

 

13:50  до 14:05 часа –

в общината

 

 

 

ХІ – та секция /с.Пожарево/

в читалището

 

 
 

14:05  до 14:20 часа –

в общината

 

 

ХІІ – та секция /с.Златуша, с.Делян, с.Росоман и с.Мала Раковица/ –

в Пенсионерския клуб – с.Златуша

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ВСЯКА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ