ГРАФИК
за получаване на изборни книжа и материали
на 05.11.2016г.

Получаването на изборни книжа и материали – избирателни списъци, бюлетини, пликове и др. технически материали и средства, ще става в сградата на Община Божурище, в кабинет № 9 /секретар на общината/ по следния график

15 00 до 15 20 часа – ХІІ – та секция /с.Златуша и с.Делян/

15 20 до 15 40 часа – ХІ – та секция /с.Росоман и с.Мала Раковица/

15 40 до 16 00 часа – Х – та секция /с.Пожарево/

16 00 до 16 20 часа – ІХ – та секция /с.Гурмазово/

16 20 до 16 40 часа – VІІІ – ма секция /с.Храбърско/

16 40 до 17 00 часа – VІІ – ма секция /с.Хераково/

17 00 до 17 20 часа – VІ – та секция /с.Пролеша/

17 20 до 17 40 часа – ХІІІ – та секция /гр.Божурище/

17 40 до 18 00 часа – ІV – та секция /гр.Божурище/

18 00 до 18 20 часа – V – та секция /гр.Божурище/

18 20 до 18 40 часа – ІІІ – та секция /гр.Божурище/

18 40 до 19 00 часа – ІІ – ра секция /гр.Божурище/

19 00 до 19 20 часа – І – ва секция /гр.Божурище/

 

Телефони за връзка с общината и с РИК

02/9301 899 / 0889833698

26-та Районна избирателна комисия – София област

02/ 993 29 13 – ЦЕНТРАЛА – общината

02/9933217 – директен и GSM 0882 882 009

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА – Секретар на общината

вътр. 108 / GSM 0882 882 013

ВЕСЕЛА БОНЕВА – началник отдел “АОГР”