ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37Ж ОТ ЗСПЗЗ ЗА  2023 ГОДИНА

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37Ж ОТ ЗСПЗЗ ОТГОВОРНИК
ДРАГОМАН 10.11.2022 г. 10:00ч. ОСЗ ДРАГОМАН ПАВЛИНА ШИШОВА
СЛИВНИЦА 22.11.2022 10:00ч. ОСЗ СЛИВНИЦА АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
БОЖУРИЩЕ 18.11.2022 10:00ч. ОСЗ БОЖУРИЩЕ ЕЛЕНА ДРАЙЧЕВА
ГОДЕЧ 01.12.2022г. 10:00ч. ОСЗ-ГОДЕЧ ПАВЛИНА ШИШОВА
СВОГЕ 17.11.2022г. 10:00ч. ОСЗ СВОГЕ ЕЛЕНА ДРАЙЧЕВА
КОСТИНБРОД 11.11.2022 11:00ч. ОСЗ КОСТИНБРОД ЕЛЕНА ДРАЙЧЕВА
ЕТРОПОЛЕ 21.11.2022 10:00ч. ОСЗ ЕТРОПОЛЕ ЕЛЕНА ДРАЙЧЕВА
ПРАВЕЦ 15.11.2022 г. 10:00ч. ОСЗ ПРАВЕЦ ЕЛЕНА ДРАЙЧЕВА
БОТЕВГРАД 18.11.2021г. 10:00ч. ОСЗ  БОТЕВГРАД ЕЛЕНА ДРАЙЧЕВА
ПИРДОП 15.11.2022 14:00ч. ОСЗ ПИРДОП АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
АНТОН 15.11.2022 14:30ч. ОСЗ ПИРДОП АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
ЗЛАТИЦА 15.11.2022 15.00ч. ОСЗ ПИРДОП АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
ЧЕЛОПЕЧ 15.11.2022 15.30ч. ОСЗ ПИРДОП АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
ЧАВДАР 15.11.2022 16.00ч. ОСЗ ПИРДОП АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
МИРКОВО 15.11.2022 16.30ч. ОСЗ ПИРДОП АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
ЕЛИН ПЕЛИН 21.11.2022 10:00ч ОСЗ ЕЛИН ПЕЛИН АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
ГОРНА МАЛИНА 21.11.2022 10:00ч ОСЗ ЕЛИН ПЕЛИН АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
САМОКОВ 14.11.2022 10:00ч. ОСЗ САМОКОВ АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
КОСТЕНЕЦ 14.11.2022 10:00ч. ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНАТА АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
ИХТИМАН 18.11.2022г. 10:00ч ОСЗ ИХТИМАН ЕЛЕНА ДРАЙЧЕВА

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37Ж ОТ ЗСПЗЗ ОТГОВОРНИК
ДРАГОМАН 28.11.2022 г. 10.00ч. ОСЗ ДРАГОМАН ПАВЛИНА ШИШОВА
СЛИВНИЦА 29.11.2022 10.00ч. ОСЗ СЛИВНИЦА АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
БОЖУРИЩЕ 09.12.2022 10.00ч. ОСЗ БОЖУРИЩЕ ЕЛЕНА ДРАЙЧЕВА
ГОДЕЧ 05.12.2022г. 10.00ч. ОСЗ-ГОДЕЧ ПАВЛИНА ШИШОВА
СВОГЕ 01.12.2022г. 10.00ч. ОСЗ СВОГЕ ЕЛЕНА ДРАЙЧЕВА
КОСТИНБРОД 05.12.2022 11.00ч. ОСЗ КОСТИНБРОД ЕЛЕНА ДРАЙЧЕВА
ЕТРОПОЛЕ 30.11.2022 10.00ч. ОСЗ ЕТРОПОЛЕ ЕЛЕНА ДРАЙЧЕВА
ПРАВЕЦ 29.11.2022 г. 10.00ч. ОСЗ ПРАВЕЦ ЕЛЕНА ДРАЙЧЕВА
БОТЕВГРАД 06.12.2021г. 10.00ч. ОСЗ  БОТЕВГРАД ЕЛЕНА ДРАЙЧЕВА
ПИРДОП 29.11.2022 14:00ч. ОСЗ ПИРДОП АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
АНТОН  

29.11.2022

14:30ч. ОСЗ ПИРДОП АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
ЗЛАТИЦА  

29.11.2022

15.00ч. ОСЗ ПИРДОП АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
ЧЕЛОПЕЧ  

29.11.2022

15.30ч. ОСЗ ПИРДОП АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
ЧАВДАР  

29.11.2022

16.00ч. ОСЗ ПИРДОП АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
МИРКОВО  

29.11.2022

16.30ч. ОСЗ ПИРДОП АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
ЕЛИН ПЕЛИН 09.12.2022 10.00ч. ОСЗ ЕЛИН ПЕЛИН АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
ГОРНА МАЛИНА 09.12.2022 10.00ч. ОСЗ ЕЛИН ПЕЛИН АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
САМОКОВ 25.11.2022 10.00ч. ОСЗ САМОКОВ АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
КОСТЕНЕЦ 25.11.2022 10.00ч. ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНАТА АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ
ИХТИМАН 28.11.2022г. 10.00ч. ОСЗ ИХТИМАН ЕЛЕНА ДРАЙЧЕВА