На 03 октомври Националният статистически институт обяви официалните данни от 18-тото преброяване на населението и жилищния фонд в България. То се извършва на всеки 10 години и се провежда едновременно във всички страни-членки на Европейския съюз. Резултатите показват, че Божурище е единствената община в Софийска област с положителен прираст спрямо 2011г., като населението е нараснало с 11.7%.

Преброяването бе осъществено в периода между 7 септември и 7 октомври през есента на миналата година. То протече на 2 етапа – по електронен път и чрез преброителна карта на хартиен носител и посещения на преброители и контрольори по домовете.

Върху броя на населението най-голямо влияние оказват факторите отрицателен естествен прираст и икономическа миграция. А ето как са разпределени хората на териториален принцип в общината към 07.09.2021г.

Община Божурище
9463
гр. Божурище
5826
с. Гурмазово
552
с. Делян
25
с. Златуша
92
с. Мала Раковица
40
с. Пожарево
391
с. Пролеша
969
с. Росоман
41
с. Хераково
868
с. Храбърско
659

Подробни данни за цялостната демографска картина в Софийска област в резултат на преброяването на населението и жилищния фонд, можете да видите на посочения линк.