Уважаеми съграждани, днес от служители от общинска администрация и експерти от областна дирекция на ВиК, установиха настоящия източник на замърсяване на питейната вода на гр. Божурище. Предприети са незабавни мерки за спиране на замърсяването и недопускане на бъдещо такова. Контролните органи и институции са уведомени за предприемане на последващи действия. Взети са проби от водата, резултатите от които ще са готови на деня във вторник. Моля, до излизане на окончателните данни от изследванията, да не се използва водата за питейни и битови нужди – пиене и готвене.