Уважаеми съграждани,

както всяка година, така и тази, работим неуморно и постоянно за развитието на община Божурище!

Тази календарна година ще продължим работа по вече сключени договори по изпълнението на следните проекти:

IV – ти последен етап на бул. „Европа“ в гр. Божурище;

Ремонт и цялостно асфалтиране на ул. „Бор“в гр. Божурище;

Подмяна на водопровод и цялостно преасфалтиране на ул. „ Хан Аспарух“ и пл. „Освобождение“ в с. Храбърско; тоест на цялата главна улица през селото!

Преасфалтиране и подмяна на водопровод на участък ул. „Латинка“ в с. Пожарево;

Ремонт на участъци от улици около новоизграденият площад в с. Пролеша;

Изграждане на сондажите в:

– Гр. Божурище;

– С. Храбърско;

– С. Гурмазово;

– С. Пожарево;

– С. Хераково;

– С. Пролеша;

– С. Златуша;

Ще бъде отправено предложение към ОбС-Божурище за 2023 г., за цялостен ремонт на пътища и улици по следните обекти, които се надяваме да бъдат приети и гласувани:

 • Подмяна на водопровод и цялостно преасфалтиране на ул. „Христо Ботев“ в с. Пролеша – участък от Римската чешма до края на селото, с което завършваме цялата главна улица на селото!
 • Реконструкция и цялостно асфалтиране на пътя: Пролеша – Хераково;
 • Цялостно преасфалтиране на ул. „Атон“ в гр. Божурище;
 • Цялостно преасфалтиране на ул. „Далия“в гр. Божурище;
 • Изграждане на организацията на движението за престой и паркиране по бул. „Европа”;
 • Изграждане на сцена и парково осветление в центъра на с. Пожарево;
 • Изграждане на футболно игрище за спортните нужди на децата и младежите от общината ни;
 • Ремонт и цялостно асфалтиране на ул. „Здравец“ в гр. Божурище;
 • Ремонт и цялостно асфалтиране на ул. „ Никола Вапцаров“ в гр. Божурище ;
 • Ремонт и цялостно асфалтиране на участък от ул. „Люлин“ между ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Христо Ботев“ в гр. Божурище;
 • Ремонт и цялостно асфалтиране на ул. „Александър Стамболийски“ в гр. Божурище;
 • Ремонт и цялостно асфалтиране на ул. „Георги Бенковски“ в гр. Божурище;
 • Ремонт и цялостно асфалтиране на улицата пред банка „ДСК“, улицата пред НЧ „Христо Ботев 1934“, улицата зад Пощата и участък от улицата на Социалния патронаж в гр. Божурище;

Надяваме се, че предложенията ни ще бъдат приети и всичко заложено, ще бъде постигнато в името на благото на всички в община Божурище!

❗В приложения смимков материал към текста, ще се запознаете подробно с дейностите и местоположението им❗