УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД БОЖУРИЩЕ,

В изминалите дни Община Божурище, съвместно с „Екобулпак България“ АД, извърши замяна на разположените контейнери тип БОБЪР и ИГЛУ от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Към настоящия момент контейнерите за хартия, пластмаса и метал, тип ЖЪЛТ БОБЪР с обем 1100 л. са заменени с контейнери тип ИГЛУ с обем 1800 л., а контейнерите за стъклени опаковки тип ИГЛУ ЗЕЛЕНО с обем 1400 л., съответно с по-големи с обем 1800 л. Жълтите кофи за индивидуалните домакинства не се променят.

Целта на замяната е да се повиши ефективността на системата на разделно събиране, както следва:

  • В жълтите контейнери тип ИГЛУ се събират предимно рециклируеми отпадъци, тъй като отворите на съдовете са с форма и големина, които не позволяват изхвърлянето на торби с битови отпадъци. Съответно отпадъците от опаковки не се замърсяват от битови отпадъци.

– Рециклируемите материали са защитени в по-голяма степен от
атмосферните условия – липсата на капак, който обичайно стои отворен,
предпазва суровините от дъжд и сняг.

– Контейнери тип ИГЛУ ограничават възможността за посегателства върху събираните в тях суровини.

Освен това, кратността на обслужване на жълтите контейнери, ще се увеличи на веднъж седмично, редувайки понеделник и петък.

 Ekobulpak 48x69_page-0001