На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-02-15-21/22.02.2024г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, се разрешава на „Хайпник Логистик” АД да изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изграждане на железопътни линии и железопътна стрелка за свързване на индустриален железопътен клон „Хайпник Логистик” – Индустриална зона „Божурище-София” с железопътната инфраструктура.