Заповед №РД-486/20.10.2023г. за извършване на проверка по реда на чл.99б от ЗГР, във връзка с чл.92, ал.10 от ЗГР на адресите с регистрирани над 6 лица – избиратели, отпечатани в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г., посочени в Доклад от Весела Тодорова – главен директор на ГД „ГРАО“ към МРРБ, приложен към писмо изх. №МИ23-34#24/20.10.2023г. (наш вх. №П-В-1418/20.10.2023г.) от Областната администрация на Софийска област, във връзка с писмо с изх. № 03.11-10/19.10.2023г. от акад. Николай Денков – Министър-председател на Република България