От утре – 02.12.2021 г., участниците в изборните комисии, сформирани на територията на Община Божурище за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание на 14.11.2021 г., както и на втория тур на президентските избори на 21.11.2021 г., могат да получат полагащите им се възнаграждения.

Те ще се изплащат всеки работен ден, от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., на касата на общината.

За легитимация следва да се представят лична карта и удостоверение от РИК.