Началник отдел „Икономически дейности, екология и управление на собствеността“ Трайко Трайков, заедно с младши експерт еколог Доника Близнакова и юрисконсулт Цветомир Миланов започнаха извършването на проверки във връзка с множество постъпили сигнали срещу инциденти с домашни кучета на територията на общината.

Целта е да се установи дали се спазват всички законови изисквания за отглеждането на кучета в домашни условия, като се следят чл.172, т. 2, чл.173, т. 1, чл. 174 ал. 1, ал. 2 и ал.4, чл. 175 и чл. 177 ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за ветеринарната дейност, включващ притежание на ветеринарно-медицински паспорт по образец, ваксинация, обезпаразитяване и др. “При липса на някои от законовите реквизити, ще бъдат съставяни актове за установяване на административно нарушение.”, написа в социалната мрежа Facebook, кмета Георги Димов.

Целия Закон за ветеринарната дейност може да намерите тук: http://babh.government.bg/userfiles/files/Zakoni/ZAKON_za_veterinarnomedicinskata_dejnost-26.07.2016-ilovepdf-compressed.pdf

Тази дейност ще продължава да се практикува в полза на спокойствието и безопасността на гражданите, които са приоритет за община Божурище.