Днес стартира текущ ремонт на ул. Снежанка, гр. Божурище, в участъка между кръстовище с ул. Здравец и кръстовище с ул. “Явор” (от ОТ11 до ОТ28) и двата подхода към междублоковото пространство на бл.6, 7, 8 и 10 в кв. Пролет.

В изпълнение на възлагането на обществената поръчка, определеният Изпълнител ще извърши строително-ремонтни и строително-монтажни работи, включващи комплекс от планирани и икономически ефективни дейности за възстановяване и рехабилитация на участък от уличната мрежа на гр. Божурище – ул.Снежанка, от кръстовище с ул. „Здравец“ до кръстовище с ул. „Явор“  (от ОТ 11 до ОТ 28) и двата подхода към междублоковото пространство на бл.6, 7, 8 и 10 в кв. Пролет – 800 кв.м.

Фирмата изпълнител се обръща към живущите в района да паркират автомобилите си на разстояние от поне 1,5  м. от бордюрите, предвид мерки за безопасност.