Във връзка с изпълнение на СМР на обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА МОСТ, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ.ХРИСТО БОТЕВ, ПРИ О.Т.30, МЕЖДУ КВ.5 И КВ.50 ПО ПЛАНА НА С.ПРОЛЕША, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“ се преустановява движението на съоръжението.За целта се въвежда временна организация на движението в центъра на с.Пролеша, като се осигурява обходен маршрут по ул. Васил Левски и ул. Свети Дух, съгласно съгласуван с ОД МВР – София област проект за временна организация.Затварянето на съоръжението на ул. Христо Ботев ще се въведе, считано от 20.03.2024г. за срок от 120 календарни дни.