ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Общинска администрация – гр. Костинброд, Софийска област

гр. Костинброд, п.к. 2230, ул.’’Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777

http://www.kostinbrod.bg, e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015

Във връзка с получено писмо с вх.№ 70.00-380/10.10.2018г. от Железопътна секция София, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ относно изпълнение на обект „Доставка и влагане на еластични прелезни настилки- железопътен прелез на км 15+395 в района на гара Костинброд по 1-ва жп линия “, Ви уведомявам, че железопътният прелез на 1-ва жп линия на ул. „Момчил Войвода“ (при „животинския пазар“) ще бъде НАПЪЛНО ЗАТВОРЕН за преминаване на МПС в двете посоки за движение за времето от 08:00ч. на 22.10.2018г. до 18:00 ч. на 26.10.2018г., във връзка със стартиране изпълнението на ремонтните дейности.

Движението на автомобили и други превозни средства ще се извършва по обходни маршрути, сигнализирани с пътни знаци, а именно:

>       Ул. „Момчил Войвода“ – ул. „Панайот Волов“ – общински път 1400 – републикански път 1-8 (София-Калотина) – път SFO 2406 (с.Петърч гарата) – общински път SFO 1401 (Петърч-Костинброд) и обратно;

>       Ул. „Момчил Войвода“-ул. „Панайот Волов“ – общински път 1400 – републикански път 1-8 (София-Калотина) – Софийски околовръстен път – републикански път П-81 (София-Калотина-Лом) и обратно.

За информация във връзка с горното може да се обръщате към служителите на Общински инспекторат-Костинброд на тел. 0721 66622 и GSM 0882 267531.