Гурмазово е село в община Божурище, Софийска област, намиращо се в Западна България.

Според устно предание по време на Османското владичество, селото се е наричало Богатово и се е намирало на около 500 метра североизточно от сегашното му местоположение. Причина за преместването му са множеството нападения от разбойници, грабежи по древния римски път, по трасето на който, днес преминава републикански път Е80.

Според една от версиите, селото е прекръстено на името на местен турски феодал – Гурмаз бей. Доколкото обаче той е легендарна личност и съществуването му не може да бъде потвърдено от сигурни източници, внимание заслужават и теориите, търсещи корена на името в румънския (grumadz, gurmadz), албанския (gurmaz– отворена уста, паст), или латински (curmei – лозов лист) езици.

Според историка от началото на ХХ век Васил Миков, произходът на името е печенежки

Годините след 2001 регионът е обект на засилен инвестиционен интерес, което води до системно и значително по обем нарастване на строителството, най-вече на промишлени сгради.

Местната власт не допуска установяването в района на тежки индустриални и замърсяващи производства, поради което дейността на предприятията е съсредоточена главно в леката промишленост, съхраняването и преработката на селскостопанска продукция, фармацията и развитието на закрити складови площи.

От 2014 г. в землището на с. Гурмазово, върху 2500 декара се развива най-голямата индустриална зона в България – „Икономическа зона София-Божурище“, която активно привлича значителни по размер местни и чуждестранни инвестиции. Отдалечеността и от селото обаче не води до съществени положителни или отрицателни резултати за населението.

Състоянието на обществения транспорт бележи известно подобрение през годините и може да се оцени като задоволително.

В селото няма туристически обекти и природни атракции, както и туристическа инфраструктура.