Хераково се намира се на 19 км западно от София и 35 км източно от сръбската граница, в близост до шосето за Калотина. Освен самото село на около 2 – 3 км са разположени и махалите Скала махала, Кантон, Бобен, Белица, Каракачан махала.

Релефът е хълмист. Между Белица – Бобен – Кантон – Каракачан махала тече Беличка река – с много чиста вода и условия за риболов.

Над Кантон махала съществува изкуствено създаден язовир, който е зарибен. В землището има борова и широколистна гора. Почвата е плодородна – има условия за отглеждане на пшеницаслънчогледцаревица, зеленчуци, овошки.

В боровата гора над селото може да се организират пикници – има много полянки сред гората. Познавачите на гъби могат да намерят масловкарижикасърнелапечурка.

Беличка река е на вид малка, но местните хора знаят колко много вода събира през пролетта. Тогава е много бурна и често мени коритото си. През лятото може да се уловят кротушки, мренки или змиорки – малки по размер. Растителността около реката наподобява лонгоз.

Около реката има много плодородни земи.

Ежегоден събор и храмов празник на селото е  6 май – Гергьовден. Обикновено през месец юли се провежда празник на читалището на селото, на който празник има културна програма най-често хора и ръченици.