МДЛ Д-р Филевски ЕООД

Знание за здравето!
Тел. 993 21 39
http://filevskilab.com
e-mail: filevskilab@gmail.com

РАБОТНО ВРЕМЕ ЛАБОРАТОРИЯ:
Понеделник – Петък: от 08:00 часа  до 19:30 часа

По предварителна уговорка лабораторията извършва и домашни посещения

ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ
Всеки ден от 16:30 до 19:30 часа

Лабораторията работи с нови апаратури и иновационни технологии работи  в поликлиниката на Божурище. Подновяването и модернизацията на лабораторията е дело на д-р Г. Филевски, микробиолог и д-р П. Захариева, клинична лаборатория. Многофункционални и точни, апаратите изследват пълната гама хематологични, биохимични, хормонални показатели, кръвосъсирване и урини, както и микробиологично изследване на секрети. С услугите, които предлага, новата лаборатория се равнява с водещите лаборатории в страната, като предлага уникални пакетни цени за голям брой изследвания. Високото качество на оптимална цена е приносът на екипа на лабораторията към пациентите, които страдат от все още реформиращото се здравеопазване.

Лабораторните резултати дават възможност да се постави ранна диагноза, да се оценява ефекта от лечението и степента на възстановяване на здравето.

В медико-диагностичната лаборатория се извършват всички видове лабораторни изследвания.

Използват се международно приети рутинни методи за изследване със висока специфичност. Апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество (ISO 9001).Съвременната лабораторна апаратура и изключителната прецизност на добре подготвения лабораторен екип осигуряват висока аналитична надеждност на резултатите. Точността на клинично-лабораторните показатели е от решаващо значение за тълкуването им в диагностичния процес. Точният резултат позволява да бъдат взети правилни и адекватни медицински решения, понякога в рамките на минути.Качеството на лабораторните резултати се осигурява чрез система на ежедневен вътрелабораторен контрол върху всички извършвани проби и участие на лабораторията в Националната система за външна оценка на качеството на лабораторните резултати, удостоверено със Сертификати.

Затворената система за вземане на кръв позволява бързо и безболезнено вземане на малки количества кръв и осигурява максимална безопасност за здравето на пациентите, предпазвайки ги от инфекции.

Компютърната система дава възможност за бързо и точно предаване на готовите резултати и създава непрекъсната колаборация между лабораторията и клиницистите.

ВИДОВЕ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 1. ПКК – 18 показатели
8.00 лв.
2. Диференциално броене и морфология на еритроцити /мануално/
8.00 лв.
3. СУЕ
 2.00 лв.
4. Ретикулоцити
 4.00 лв.
5. Определяне на кръвна група и Rh
 15.00 лв.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

 1. Урина,пълно изследване
 3.00 лв.
 2. Седимент на урина
 1.50 лв.
 3. Креатинин в диуреза
 3.00 лв.
 4. Креатининов клирънс
 7.00 лв.
5. Калций
 3.00 лв.
 6. Фосфор
 3.00 лв.

КРЪВОСЪСИРВАНЕ

 1. Време на кървене и съсирване
 2.00 лв.
 2. Протромбиново време и ІNR
 6.00 лв.
 3. Фибриноген
 6.00 лв.
 4. аРТТ
 6.00 лв.
 5. D- димер
 25.00 лв.

БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 1. Глюкоза
 3.00 лв.
 2. Кръвно-захарен профил
 7.00 лв.
 3. Обременяване с глюкоза
 7.00 лв.
 4. Урея
 3.00 лв.
 5. Креатинин
3.00 лв.
 6. Пикочна киселина
 3.00 лв.
 7. Холестерол
 3.00 лв.
 8. НDL-холестерол
 4.00 лв.
 9. LDL – холестерол
 3.00 лв.
 10. VLDL – холестерол
 3.00 лв.
 11. Триглицериди
 3.00 лв.
 12. Липиден профил – включва:
Холестерол,HDL-хол.,LDL-хол.,VLDL-хол., триглицериди
12.00 лв.
13. Общ белтък
3.00 лв.
14. Албумин
3.00 лв.
15. С-реактивен протеин
 8.00 лв.
16. Общ билирубин
 3.00 лв.
 17. Директен билирубин
3.00 лв.
18. АСАТ /ГОТ/
3.50 лв.
19. АЛАТ /ГПТ/
3.50 лв.
 20. ГГТ
 3.50 лв.
 21. Алфа-амилаза
 6.50 лв.
 22. Алкална фосфатаза
 3.50 лв.
 23. Креатинкиназа /КК/
 3.00 лв.
 24. КК-МБ
 11.00 лв.
 25. ЛДХ
 3.00 лв.
 26. Тропонин I
 11.00 лв.
 27. Калций, общ
 6.00 лв.
 28. Калций, йонизиран
 6.00 лв.
 29. Фосфор
 3.00 лв.
 30. Желязо
 6.00 лв.
 31. ЖСК
 5.00 лв.
 32. Общо електролити /калий,натрий,хлориди/
 10.00 лв.
 33. Магнезий
 5.00 лв.
 34. Феритин
 20.00 лв.
 35. Витамин В12
 22.00 лв.
 36. Фолиева киселина
 28.00 лв.
 37. Окултни кръвоизливи във фецес
 10.00 лв.

ХОРМОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА

 1. TSH
 16.00 лв.
 2. FT4
 16.00 лв.
 3. FT3
 16.00 лв.
 4. 3 хормона пакетна цена /TSH,FT3,FT4/
 38.00 лв.
 5. А-Тg /ТАТ/
 18.00 лв.
 6. А-ТРО /МАТ/
 18.00 лв.
 7. Тиреоглобулин
 25.00 лв.
 8. Анти TSH-R-Ab
 38.00 лв.

РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ

 1. FSH
 17.00 лв.
 2. LH
 17.00 лв.
 3. Естрадиол
 17.00 лв.
 4. Прогестерон
 17.00 лв.
 5. Пролактин
 17.00 лв.
 6. 4 хормона пакетна цена /FSH, LH, Е2, Prol/
 55.00 лв.
 7. 5 хормона пакетна цена /FSH, LH, Е2, Prol, Prog/
 68.00 лв.
 8. DHEA-s
 20.00 лв.
 9. Андростендион
 20.00 лв.
 10. Тестостерон – общ
 20.00 лв.
 11. SHBG
 20.00 лв.
 12. АКТХ
 30.00 лв.
 13. Кортизол
 20.00 лв.
 14. Кортизолов ритъм
 38.00 лв.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ВЪГЛЕХИДРАТНА ОБМЯНА

 1. Гликиран хемоглобин
 12.00 лв.
 2. Микроалбуминурия
 8.00 лв.
 3. Инсулин
 20.00 лв.
 4. C – пептид
 20.00 лв.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ОСТЕОПОРОЗА

 1. Бета Крос Лапс
 25.00 лв.
 2. N-MID Остеокалцин
 25.00 лв.
 3. PTH ( паратхормон)
 30.00 лв.

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

 1. PSA, общ
 18.00 лв.
 2. PSA – free
 18.00 лв.
 3. СА 19-9
 19.00 лв.
 4. СА 15-3
 19.00 лв.
 5. СА 125
 19.00 лв.
 6. Бета-hCG
 20.00 лв.
 7. АFP
 20.00 лв.
 8 CEA.
 20.00 лв.
 9. NSE
 25.00 лв.
 10. Cifra 21
 25.00 лв.
 11. CA 72-4
 25.00 лв.

ИНФЕКЦИОЗНА СЕРОЛОГИЯ

/Микробиология, Вирусология и Паразитология/

 1.AST /антистрептолизинов титър/
 6.00 лв.
 2. Ревматоиден фактор   /RF/
 6. 00 лв.
 3. Васерман
 10.00 лв.
 4. Хламидия трахоматис- антитела IgA
 18.00 лв.
 5. Хламидия трахоматис- антитела IgG
 18.00 лв.
 6. Хеликобактер пилори – антитела
 18.00 лв.
 7. Хеликобактер пилори – антитела
 20.00 лв.
 8. Австралийски антиген /НВsAg/
 16.00 лв.
 9. HBеAg
 20.00 лв.
 10. Анти –  HBs –  Ag
 21.00 лв.
 11. Анти HBcore
 20.00 лв.
 12. Анти – НСV – Хепатит С
 22.00 лв.
 13. НІV 1/НІV 2
 23.00 лв.
 14. Рубеола IgG
 20.00 лв.
 15. Рубеола IgM
 20.00 лв.
 16. Epstein – Barr virus /EBV/
IgM бърз тест /инф. Мононуклеоза/
IgG/VCA, EBNA, p22, EA/ LIA
15.00 лв.
65.00 лв.
 17. Herpes Simplex Virus 1
 23.00 лв.
 18. Herpes Simplex Virus 2
 23.00 лв.
 19. CMV IgM
 23.00 лв.
 20. CMV IgG
 23.00 лв.
 21. IgE
 25.00 лв.
 22. Токсоплазмоза IgM
 25.00 лв.
 23. Токсоплазмоза IgG
 25.00 лв.
 24. Ехинококоза IgG
 25.00 лв.
 25. Трихинелоза   IgG
 25.00 лв.
 26. Ларва мигранс /токсокароза/
 23.00 лв.

МИКРОБИОЛОГИЯ

1. Микробиологично изследване на урина
Еднократно
Трикратно
10.00 лв.
20.00 лв.
 2. Носен секрет
 25.00 лв.
 3. Гърлен секрет
 25.00 лв.
 4. Носен и гърлен секрети /пакет/
 40.00 лв.
5. Храчка
 30.00 лв.
 6. Ушен секрет
 30.00 лв.
 7. Очен секрет
 30.00 лв.
8. Фецес
Еднократно
Трикратно
Чревно носителство
Хеликобактер пилори Аg (фецес)
30.00 лв.
40.00 лв.
20.00 лв.
30.00 лв.
 9. Раневи секрет
 23.00 лв.
 10. Хемокултура
 40.00 лв.
 11. Ликвор
 40.00 лв.
 12. Вагинален секрет
 25.00 лв.
 13. Вагинален секрет и трихомони
 30.00 лв.
 14. Цервикален секрет
 25.00 лв.
 15. Цервикален секрет и трихомони
 30.00 лв.
 16. Цервикален секрет и гонорея
 40.00 лв.
17. Цервикален секрет и микоплазма
 50.00 лв.
 18. Цервикален секрет и хламидия-антиген
50.00 лв.
 19. Микоплазма
 30.00 лв.
 20. Хламидия
 30.00 лв.
 21. Еякулат
  25.00 лв.
22. Еякулат и трихомони
 30.00 лв.
23. Еякулат и микоплазма
 50.00 лв.
 24. Уретрален секрет
 25.00 лв.
 25. Уретрален секрет и трихомони
 50.00 лв.
 26. Простатен секрет
 24.00 лв.
 27. Простатен секрет и гонорея
 50.00 лв.
 28. Други секрети
 30.00 лв.

ПАРАЗИТОЛОГИЯ
1. Фекална проба

яйца и ларви на чревни паразити
10.00 лв.
  трофозоити и цисти на чревни протозои
 10.00 лв.

ХИСТОЛОГИЯ

1. Цитонамазка 19.00 лв.

Вземане на кръв

Вземане на кръв – консумативи, екарисаж  3,00 лв.

Медико-диагностичната лаборатория „д-р Филевски” предлага следните пакетни цени за лабораторни изследвания.

1. Пакетна цена за:
Пълна кръвна картина
Урина – общо изследване
Цена:  10.00 лв.

2. Пакетна цена за профилактични лабораторни изследвания – включва:
Пълна кръвна картина + СУЕ
Урина – общо изследване
Кръвна захар
Креатинин
Цена:  16.00 лв.

3. Пакетна цена за липиден профил – включва:
Холестерол
HDL-холестерол
Триглицериди
Цена:  8.00 лв.

Изследванията се провеждат задължително след 12-часов глад!

4. Пакетна цена за бъбречна функция – включва:
ПКК
Урина
Креатинин
Пикочна киселина
Цена:  12.00 лв.

5. Пакетна цена за чернодробна функция – включва:
АСАТ
АЛАТ
ГГТ
Общ билирубин
Цена:  10.00 лв.

6. Пакетна цена за хормони на щитовидната жлеза:
TSH
FT4
Цена:  25,00 лв.

7. Пакет „Метаболитен синдром”
Глюкоза
Холестерол
HDL-холестерол
LDL-холестерол
Триглицериди
Тропонин I (сърдечен маркер)
Цена:  40.00 лв.

8. Пакет „Изследване на урина”
Обикновено изследване на урина
Микробиологично изследване на урина
Цена:  15.00 лв.

9. Пакет „Майчинство”
HIV1/2
Васерман
HBsAg (австралийски антиген) – хепатит В
Anti-HCV  –  Хепатит С
Рубеола
Токсоплазмоза
Цена:  58.00 лв.

10.  Пакет „Здравна книжка”
Цена:  18.00 лв.

11.  Пакет  „Детска градина”
Цена:  18.,00 лв.

 УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,
за точно провеждане на изследванията  е необходимо да се съобразите със следните изисквания:
1.   Кръвна картина – сутрин на гладно
2.   Урина – общо химическо изследване и седимент – след тоалет
3.   Глюкоза , глюкозен профил и обременяване – сутрин на гладно преди прием на лекарства. При профил и обременяване – по схема препоръчана от лекуващия лекар.
4.   Липиден статус – сутрин на гладно, като последния прием на храна е 12 ч. преди изследването.  2-3 дни храната трябва да бъде бедна на мазнини.
5.     Тиреоидни хормони – преди обяд, без прием на кафе и кофеин съдържащи. Без прием на медикаменти преди вземането на кръв.
6.     Полови хормони – преди обяд , без прием на медикаменти и хормонални препарати. При  жени – 3-5 ден,  или 12-14 ден,  или 21-я ден от първия ден на месечния цикъл.

МИКРОБИОЛОГИЯ
1.   Гърлен секрет – сутрин на гладно без хигиена на устна кухина и зъби.
2.   Стерилна урина – първа сутрешна урина – средна порция,  която се дава в стерилен контейнер.
3.   Еякулат – след тоалет на пениса чрез самостоятелно извършена мастурбация.  Използва се стерилен контейнер и материалът се  донася в лабораторията  до 2 часа след отделянето.

ПАРАЗИТОЛОГИЯ
1.   За острици  /скоч лепенка/ – взема се сутрин , преди тоалет и дефекация.
2.   За морфология – материалът се взима от няколко места с обем на грахово зърно.