ГРАФИК за получаване на изборните книжа и материали на 01.10.2022г.


Заповед №РД-339/23.09.2022г. за забрана за продажба на алкохол в изборния ден на 02 октомври 2022г.


Заповед РД-325/19.09.2022г. за определяне на мерки позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден на Изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г. (чл.39, ал.1 ИК)


ПРОВЕРКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата  https://regna.grao.bg/

Други услуги, които могат да бъдат заявени електронно чрез портала за достъп до електронни административни услуги на МЕУ: https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo

Услугите са за подаване на заявление за:


Обучение на членовете на СИК /секционни избирателни комисии/ за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022г.

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022г., Общинска администрация – Божурище уведомява членовете на секционните избирателни комисии на територията на общината, че обучението на комисиите от представители на Районната избирателна комисия 26 – София област ще се проведе на 24.09.2022г. /събота/ от 10,00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище.

Местните представителства на политически партии и коалиции от партии осигуряват присъствието на своите представители. В обучението задължително участват председател, зам.-председател и секретар на секционните избирателни комисии.

Заповед №РД – 302/26.08.2022г. за определяне на места за поставяне на агитационни материали за произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.


СИМУЛАТОР  ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ


КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

Заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия–  до 17.09.2022г.

!!! Подвижна избирателна секция ще бъде назначена при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които са заявили желанието си да гласуват с  подвижна избирателна кутия.

* * * * * *

Заявления за гласуване по настоящ адрес – до 17.09.2022г.

* * * * * *

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в списъците до 24.09.2022г.

* * * * * *

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Във връзка със спазването на крайните срокове, на 17.09. и 24.09.2022г. в общинската администрация и в кметствата ще има дежурни служители

* * * * * *

На 21.09.2022г.  на интернет страницата на общината – www.bozhurishte.bg, в раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022г.“  ще бъде публикуван

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.

Лице, вписано в списъка, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица, чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметските наместници или електронно чрез интернет страницата на общината.


ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ


Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон

Чрез SMS :

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


Заповед №РД-291/17.08.2022г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022г.


Заповед №РД-281/10.08.2022г. за образуване на избирателните секции на територията на община Божурище за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022г.


Изх. № П-И-444/19.08.2022г.

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ:

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

бул. Александър Стамболийски №84, ет.2, офис 2, п.к. 382,

гр. София,

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“

НДК, Административна сграда, ет. 17

гр. София,

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А

гр. София

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ул. Позитано № 20, п.к. 382,

гр. София

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

пл. „България“ № 1, НДК, зала 12

гр. София

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

бул. Драган Цанков № 12 – 14, ет 2, ап. 7

гр. София

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

бул. „Христо Ботев“ № 111

гр. София

 

 ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище за произвеждане Изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №1281-НС от 16.08.2022г. на ЦИК, каня парламентарно представените в 47-то Народно събрание политически партии и коалиции за участие в консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище, на 24.08.2022 год.
от 9 00 часа в сградата на общинската администрация, на адрес: гр.Божурище, бул.Европа №85.

На основание чл.91, ал.2, изречение второ от Изборния кодекс в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022г., или копие от решението за образуване на коалицията, за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) пълномощно, подписано от представляващия партията/ коалицията или заверено копие от такова пълномощно – когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не се яви в изборния ден.

На основание чл.91, ал.1 от ИК уведомлението за консултациите за сформиране на съставите на СИК е съобщено публично на 19.08.2022г. чрез публикуване в интернет страницата на Община Божурище, раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022г.“ и е поставено на информационното табло в Центъра за административно обслужване.

С уважение,

ГЕОРГИ ДИМОВ

Кмет на община Божурище