ГРАФИК за получаване на изборните книжа и материали на 20 ноември 2021г.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.


ГРАФИК за получаване на изборните книжа и материали на 13 ноември 2021г.


Информация за лицата поставени под карантина или изолация

Уведомяваме избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, че имат възможността да гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в до изборния ден – 14.11.2021г. включително.

Заявлението се подава по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

– заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

С разпоредбите на чл. 28 ал. 3 на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се въвежда възможността за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия за избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, на интернет страницата на ЦИК:

https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/


Заповед №РД-443/08.11.2021г. за забрана за продажба на алкохол в изборния ден на 14 ноември 2021г.


Заповед РД-441/05.11.2021г. за определяне на мерки позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за  изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИК

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г., Общинска администрация – Божурище уведомява членовете на секционните избирателни комисии на територията на общината, че обучението на комисиите от представители на Районната избирателна комисия 26 – София област ще се проведе на 06.11.2021г. /събота/ от 17,00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр.Божурище.

Местните представителства на политически партии и коалиции от партии осигуряват присъствието на своите представители. В обучението задължително участват председател, зам.-председател и секретар на секционните избирателни комисии.


СИМУЛАТОР ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ


Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., Общинска администрация – Божурище уведомява, че на 30.10.2021г. /събота/ от 8,30 ч. до 17,30 часа ще работят дежурни служители в общинския център и в кметствата, във връзка с изтичането на крайния срок (30.10.2021г.) за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Подвижна избирателна секция ще бъде назначена при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които са заявили желанието си да гласуват с  подвижна избирателна кутия.


Гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация


Гласуване на избиратели с увреждания


Гласуване с машина


Заповед №РД – 409/15.10.2021г. за определяне на места за поставяне на агитационни материали за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ


КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

Заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия 30.10.2021г.

!!! Подвижна избирателна секция ще бъде назначена при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които са заявили желанието си да гласуват с  подвижна избирателна кутия.

* * * * * *

Заявления за гласуване по настоящ адрес30.10.2021г.

* * * * * *

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в списъците06.11.2021г.

* * * * * *

На 03.11.2021г.  на интернет страницата на общината – www.bozhurishte.bg, в раздел “Избори за президент и НС 14.11.2021г.” ще бъде публикуван

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.

Лице, вписано в списъка, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица, чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметските наместници или електронно чрез интернет страницата на общината.

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

* * * * * *

Във връзка със спазването на крайните срокове, на 30.10. и 06.11.2021г. в общинската администрация и в кметствата ще има дежурни служители


Заповед №РД-386/29.09.2021г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021г.


Заповед №РД-379/21.09.2021г. за образуване на избирателните секции на територията на община Божурище за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.


Изх. № П-И-741/04.10.2021г.

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ:

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

пл. „България“ № 1, НДК, зала 12

гр. София

e_mail: office@pp-itn.bg

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“

НДК, Административна сграда, ет. 17

гр. София,

e_mail: paunov@gerb.bg

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ул. Позитано № 20, п.к. 382,

гр. София

e_mail: bsp@bsp.bg

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А

гр. София

e_mail: chairman@dps.bg

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

бул. Драган Цанков № 12 – 14, ет 2, ап. 7

гр. София

e_mail: team@demokrati.bg

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

ул. Иван Денкоглу № 19, ет. 2, ап. 2

гр. София

e_mail: office@izpravise.bg

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище за произвеждане Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, каня парламентарно представените в 46-то Народно събрание политически партии и коалиции за участие в консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище, на 08.10.2021 год. /петък/ от 10 30 часа в сградата на общинската администрация, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85.

На основание чл.91, ал.2, изречение второ от Изборния кодекс в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021г., или копие от решението за образуване на коалицията, за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) пълномощно, подписано от представляващия партията/ коалицията или заверено копие от такова пълномощно – когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не се яви в изборния ден.

На основание чл.91, ал.1 от ИК уведомлението за консултациите за сформиране на съставите на СИК е съобщено публично на 04.10.2021г. чрез публикуване в интернет страницата на Община Божурище, раздел “ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И НС на 14 ноември 2021г.” и е поставено на информационното табло в Центъра за административно обслужване.

С уважение,

ГЕОРГИ ДИМОВ

Кмет на община Божурище