ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ II (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК) – публикуван на 10.05.2024г.

Заповед № РД-131/09.05.2024г. на кмета на община Божурище за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. – публикувана на 10.05.2024г.

КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

Заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия – 25.05.2024г.

!!! Подвижна избирателна секция ще бъде назначена при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които са заявили желанието си да гласуват с  подвижна избирателна кутия.

* * * * * *

Заявления за гласуване по настоящ адрес – 25.05.2024г.

* * * * * *

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в списъците – 01.06.2024г.

* * * * * *

На 29.05.2024г.  на интернет страницата на общината – www.bozhurishte.bg, в подраздели “ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024Г.” и “МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ 09 юни 2024 г.” ще бъдат публикувани

СПИСЪЦИ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.

Лице, вписано в списъка, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица, чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметските наместници или електронно чрез интернет страницата на общината.

* * * * * *

Във връзка със спазването на крайните срокове, на 24.05., 25.05. и 01.06.2024г. в общинската администрация и в кметствата ще има дежурни служители

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)

ПОКАНА ДО ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Божурище – на 30.04.2024г. от 10,030 часа

Заповед № РД-110/23.04.2024г. на кмета на община Божурище за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за Европейски парламент и изборите за народни представители на 9 юни 2024г. – качена на 24.04.2024г.

Заповед №РД-102/17.04.2024г. за образуване на избирателните секции на територията на община Божурище за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г.