От понеделник – 06.11.2023 г., участниците в изборните комисии, сформирани на територията на Община Божурище за провеждане на Местни избори 2023 г., състояли се на 29.10.2023 г., могат да получат полагащите им се възнаграждения.

Те ще се изплащат всеки работен ден, от 08:30 ч. до 17:00 ч., на касата на община Божуърище.

За легитимация, следва да се представят лична карта и удостоверение от ОИК.