На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Безопасна и сигурна зона за паркиране на товарни автомобили“ Safe and secure smart mobility truck parking Europe – SSSNTP EUROPE“ е ПИ с идентификатор 77126.12.245, м. „Прогона“, с. Хераково, община Божурище.