На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за ” Изграждане на обслужващи и търговски обекти – бензиностанция, ресторант “HAPPY”, външни душ кабини, мотел с ресторант, магазини на едро и дребно, паркинги, сондаж с дълбочина 20 м и пречиствателно съоръжение” в поземлен имот с идентификатор 58606.19.143, м. “Долни соват”, с. Пролеша, община Божурище”