Община Божурище представя инициативата за проучване на туристическата среда, като част от усилията за разработване на Програма за развитие на туризма за периода 2024-2028 година и създаване на туристически бранд за района. Инициативата има за цел да се изследва биоразнообразието и природните ресурси в Община Божурище, с акцент върху идентифицирането на възможности за развитие на туризма и подобряване на туристическия потенциал на района. Резултатите от проучването ще бъдат използвани за изготвяне на инвестиционни проекти в областта на туризма, културата и околната среда, с цел намаляване на себестойността за разработване на проектите и позициониране на Община Божурище като атрактивна туристическа дестинация. Всички заинтересовани лица са поканени да се включат в инициативата, като могат да попълнят работните карти, достъпни на сайта на Общината.

1. нематериално наследство и събитиен туризъм – насочена към читалища, самодейни състави и спортни клубове

2. материално наследство, културен и селски туризъм – насочена към читалища и кметства

3. туристически маршрути, пешеходен и велотуризъм – насочена към новото туристическо дружество най-вече и клуб „Пътешественик“

4. природни ресурси, природосъобазен и екотуризъм – насочена към кметства, туристически дружества, ловни дружинки