Очакваме Ви днес – 27.06. 2024 г., на срещата от 13:00 ч., в НЧ “Христо Ботев 1934”, за да обсъдим междинните резултати по проекта: “Проучване на туристическата среда и изготвяне на общинската програма за развитие на туризма в община Божурище”!

Вашето присъствие като граждани е от изключителна важност за проекта и дейностите, свързани с него!