Констативен протокол за уведомяване на лица за които няма данни и на които се полага обезщетение за учредяване на сервитутно право за землището на с. Пролеша, Община Божурище, за изграждането на обект: „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийска вода“ АД“, съгласно договор от 02.02.2016 г. сключен между Областен управител на област София, областен управител на Софийска област и „Кока – Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД