НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  “ПРОСВЕТА 1925” – СЕЛО ХРАБЪРСКО 

На 15 км. от гр. Божурище се намира с. Храбърско, малко селце с вековни корени.

Първоначално селото се е намирало в една от днешните му махали „Старо село“, където е и създадено първото му училище.

Благодарение на няколко по дейни преподаватели, се създава Народно Читалище “Просвета” през 1925г., което функционира в сградата на училището.

В управителния съвет на читалището са били самите учители, които, заедно с по-младото общество ползвали библиотеката. Като цяло читалището се е развило благодарение на дарения, част от които е и печатът, закупен благотворително, от местен съселянин. След 1930 г., поради неуточнени причини, читалището спира да функционира, но през 1938г. започва дейността си наново.

В по-късен етап, читалището е местено два пъти: в самостоятелна сграда на центъра на селото, която претърпява пожар и бива преместено, като до сега то се намира в сградата на кметството. Името му се сменява, като се допълва годината на създаване и става НЧ „Просвета 1925г. “.

 

IMG_20210211_131543_resized_20210211_011711661

 Целите и задачите на читалището са свързани с обогатяването на духовната и материалната култура. На последно място, но не и по важност, съхраняване на традициите и обичаите на българския народ.

 През годините читалището е допринесло много с дейностите си, като ежегодно ги увеличава и възражда. Основните са свързани с организацията и мероприятия на самодейци и деца, които взимат участия във всички официални и християнски празници.

Настоятелството на НЧ “Просвета 1925” е с мандат 2019 г. – 2022 г., и се състои от:

 1. Даниела Георгиева Янева –  председател 

2. Зоя Манолова Митова – секретар 

3. Елена Аспарухова Евстатиева

4. Любка Спасова Колева

5. Ефросина Стойчева Шопска

6. Силвия Симеонова Василева

7. Пламен Венков Лилов

Координатите, които могат да бъдат полезни в търсенето на  НЧ “Светлина 1924” са следните:

Адрес: с. Храбърско, ул. “Липа”№ 6, ПК: 2224

Email: n.ch.prosveta1925@abv.bg

Facebook: Читалище Просвета (С. Храбърско)

Контакти: 0886708656 – Зоя Митова (Секретар-библиотекар)