НЧ „СВЕТЛИНА 1924“ – СЕЛО ПРОЛЕША

 

FB_IMG_1618909323984

„Ако има нещо, приличнo и достойно, останало от миналото, с което българинът да се представи пред лицето на света – то това е читалището…” – Христо Христов, бивш председател на НЧ „Светлина 1924“ с. Пролеша.

Читалището има историческо значение и развитието му от създаването до днес има важен принос за запазване на българските духовност, традиции и обичаи. То има съществена роля в стимулиране на развитието на гражданското общество и спомага за неговата активност.

Читалището в с. Пролеша е създадено през 1924 г. от общественика Димо Панчев Митров с помощта на негови съмишленици и будни жители на селото. Отначало се е помещавало в една стаичка в дома на основателя Димо Панчев. Кръстено е с името „Светлина“.

Още през 60-те години на миналия век, по инициатива на Виолета Стефанова и Стоянка Лазарова, се създава и развива „Женска певческа група“, в която участие взимат около двадесет жени от с. Пролеша. С много ентусиазъм и талант са взимали участие в множество фестивали из страната. По това време е създаден и мъжки танцов състав „Чернодрешковци“. Ръководител на състава е бил Велин Фердинадов. Участвали са във фестивали в гр. София, гр. Божурище, гр. Сливница и др.

През 2010 г. се създава танцов клуб за народни танци „Животвор“. Първи ръководител на състава е Силвия Милушева. В последствие Нели Терзиева и Поля Кирилова-Цвяткова, която и до днес ръководи танцовата група. Има група за напреднали и група за начинаещи. Репетициите се провеждат понеделник и сряда от 19.00 ч. за напреднала група и 20 ч. за начинаеща група. ТК „Животвор“ представя НЧ „Светлина 1924“, както на празници в община Божурище, така и на фолклорни фестивали, празници и събития в региона и други населени места – гр. Велинград, гр. Елена, гр. Самоков, гр. Драгоман и много др.

Всяка година рано през есента, се провежда Празник на плодородието на с. Пролеша. Идеята за този чакан от всички празник на труда и любовта към природата се ражда през 2010 г. от настоятелството на читалището.

През 2015 г. се ражда идеята и се поставя началото на ежегодния фолклорен фестивал „Окни, па тропни“. Провежда се всяка година през месец септември. През 2020 г. поради епидемичната обстановка в България, фестивалът не можа да се проведе. До този момент са се провели пет фестивала, за успешното им  организация и провеждане заслуга има настоятелството на НЧ „Светлина 1924“, спонсорството на община Божурище, фирми и производители от с. Пролеша.

FB_IMG_1618909204905

От 2014 г. се възобнови „Дамска певческа група за автентичен фолклор“ към НЧ “Светлина 1924“.  Дамите се събират всеки вторник от 16.30 ч., възстановяват и изучават шопски, автентични фолклорни песни. През 2019 г. бе издаден диск с Автентични шопски песни. Имат множество изяви на фестивали и празници в общината и региона.

FB_IMG_1618909340952

През 2019 г. в НЧ “Светлина 1924“ с подготовката на постановка с деца от с. Пролеша за програмата за Ден на народните будители се ражда идеята за сформиране на „Детска театрална трупа“ към читалището. Ентусиазмът и трудолюбието на децата е вдъхновение да продължаваме да творим.

Други дейности в читалището – клуб „История“, кръжок „Сръчни ръчички“, клуб „Природолюбител“, клуб „Йога“.

FB_IMG_1618909155322

НЧ “Светлина 1924“ е единственото читалище в община Божурище, което издава свой вестник – в. „Пролешка светлина“. Началото се поставя през 2014 г., на година се издават между 2 и 4 броеве.

Библиотечен фонд наброява близо 9000 книги – художествена литература от чужди и български автори, ученическа литература, научна литература. Всяка година библиотечния фонд се увеличава, като се закупуват нови книги.

Настоятелството на НЧ “Светлина 1924” е с мандат 2019 г. – 2022 г., и се състои от:

  1. Десислава Миланова – председател
  2. Спаска Григорова – секретар
  3. Теменужка Божкова
  4. Цветелин Игнатов
  5. Поля Цвяткова
  6. Бойка Асенова
  7. Цветелина Ангелова
  8. Десислава Лозанова
  9.  Емил Костадинов

 

Координатите, които могат да бъдат полезни в търсенето на  НЧ “Светлина 1924” са следните:

Адрес: с. Пролеша 2228

ул.”Христо Ботев” 76

facebook: НЧ Светлина 1924 г.- с. Пролеша

 0885229074 – Д. Миланова – председател

 0890510145 – С. Григорова – секретар/библиотекар

 0893662202 – П. Цвяткова – Ръководител на танцова група „Животвор“