НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ   “ХРИСТО БОТЕВ 1934” – ГРАД  БОЖУРИЩЕ

Няма друг народ, равен на българския, който в преизподнята на мрака на робството да се въздигне и създаде такава демократична,  общочовешка и общодостъпна институция, наречена читалище…”

Уилям Гладстон

Читалището в гр. Божурище е олицетворение на живия дух на божурчани, огнище на светлина и патриотизъм, жива връзка на настоящето с миналото. То е място за комуникация, знания и културна дейност, което съдейства за приобщаване на населението от различни възрасти и превръщането му в привлекателно място за хората.

Народно читалище „Христо Ботев 1934” е основано през есента на 1934 г. от будни, прогресивни и патриотично настроени хора. Съгражданите ни – Георги Апостолов, Димитър Петров, Георги Шопов, Първан Пазов, Кръстан Стоичков и др. са откъсвали от залъка си, от времето си, за да изградят това чудо на българската духовност, наречено читалище, което да обединява божурчани в името на доброто.

НЧ_Христо_Ботевосноваване на НЧ Христо Ботев

Една от най-старите институции на територията на община Божурище – Народното читалище е водещ културно-възпитателен и информационно-духовен център за обществеността. В годината на 80- годишнината на Народно читалище „Христо Ботев 1934” гр. Божурище, успешно завърши основният ремонт на сградата  по проект „Повишаване на устойчивото социално-икономическо развитие на общините Божурище и Сурдулица,  чрез  подобряване на общинската културна инфраструктура” по Програма за трансгранично сътрудничество. Благодарение на успешното реализиране на проекта, читалищните дейности се осъществяват в една изцяло обновена и модернизирана 100 годишна сграда, изпълняваща и  функциите на културно и социално средище на общината.

На сцената на читалището се изявяват както местните самодейци, така и професионални актьори.

зала-читалище

В читалището работят музикални, танцови, певчески формации. 

Водеща е работата с децата.

детска-Библиотека

През творчески сезон 2020/2021 г ., школите и курсовете са следните:

– Общински детски фолклорен ансамбъл „Божурчета” с  хореограф  Силвия Милушева  и корепетитор Александър Стоянов;

– Клуб по спортни и  латино танци за деца – „София данс” с ръководители Димитра Йонкова;

-Детска вокална група „Палави ноти” с ръководител Венелина Миланова;

– Вокална формация „Разноцветни”;

-Дамски камерен хор с ръководител Красимира Минева;

-Квартет „Божур” с ръководител Георги Якимов;

-Школа по пиано с ръководител Албена Стоилчева;

– Школа по акордеон с ръководител Цанка Томова;

– Приложни изкуства- Детско творческо ателие с ръководител Димитра Йонкова;

– Клуб „Пътешественик” с председател Ани Коджаниколова;

-Школа по класически балет „Фери данс” с ръководител Стефан Илиев;

– Уроци по народно пеене и солфеж, с преподавател  Диана Василева;

– Уроци – Гъдулка и солфеж, с преподавател Борислав Гълъбов;

– Дамски клуб с доброволческа и благотворителна насоченост;

Всички тези творчески формации активно участват в културния и социален живот на общината. Те са в основата на всички концерти по повод национални празници и общински инициативи. Имат много успешни изяви на фестивали в страната и чужбина.

Библиотечната дейност е една от основните и целогодишни читалищни дейности и направления за работа.

Детски отдел, Заемна и Книгохранилище, Библиотеката са уютни, привлекателни и отговарящи на съвременните изисквания места. Библиотечният фонд към 2020 г., възлиза на над  13 960  библиотечни документа от различни отдели на знанието, разположени на площ от 273 кв.м.

Читателите на библиотеката към 2020 г. са 345  и  я посещават годишно около 4084 пъти, а книгите, които се взимат за домашно ползване, към същата година възлизат на  5541 .

библиотека-читалище

Компютрите, осигуряват безплатен достъп до интернет за всички желаещи да се възползват от услугата. Стремежът на Настоятелството е да превърне читалището в общодостъпен център за библиотечно и информационно обслужване на населението.

За повече информация посетете:http://www.hristobotev1934.com/

Настоятелството на читалище „Христо Ботев 1934” е с мандат  2020 – 2023 г., и се състои от:

  1. Аспарух Аспарухов – председател
  2. Ваня Аризанова – секретар
  3. Силвия Милушева
  4. Илиана Циркова
  5. Виолета Караденчева
  6. Гергана Маркова
  7. Димитра Йонкова
  8. Соня Модева
  9. Снежана Славейкова

                               и

Проверителна комисия в състав:

1.Нина Иванова

2.Лилия Пейкова

3.Митра Асенова

Координатите, които могат да бъдат полезни в търсенето на  НЧ “Христо Ботев 1934” са следните:

Контакти: 2227 гр. Божурище, бул. „Европа”

E-mail:nchbozhurishte@abv.bg

Сайт: www.hristobotev1934.com 

Facebook: Читалище Христо Ботев Божурище

Секретар: 02 993 20 50

Библиотека: 02 993 31 18

Каса: 02 993 37 16

10393981_578438345622715_3393465933788126153_n 10422106_600349266764956_4151597008773589809_n 10959597_602943369838879_5630160053656959558_n 10968328_602943256505557_1118100502458232332_n 10393747_602943249838891_5888404961740563564_n