Предоставяме на Вашето внимание графика за ползване на спортни зали “Летец” и “Божур” в гр. Божурище.

В спортните зали може да се тренира, считано от 22.03.2022 г.

С дейностите, видовете спорт, треньорите и диапазона на тренировките, можете да се запознаете тук 👇, за всяка зала има график! 

 

График спортни зали_от 01 до 30.11.22