Декларация се попълва собственоръчно и служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове.

Декларацията можете да изтеглите от ТУК