Министерство на здравеопазването предоставя на вниманието на всички граждани здравно-информационен материал –  ” Какво е важно за ваксините срещу COVID-19″, изготвен в РЗИ – Софийска област.

Целта е гражданите, които имат опасения, въпроси и неяснота относно ваксинирането, да могат да получат своите отговори и разяснения.

На тяхно разположение за въпроси са и личните им лекари, практикуващи на територията на общината и не само.

Различни видове ваксини са налични на територията на страната и съответно, общопрактикуващите лекари – снабдени с  тях.

Вземете правилно и информирано решение, чрез което ще  живеете спокойно, носейки отговорността за своя и живота на околните!

Тук можете да се запознаете с цялата информация на писмото

Писмо -МЗ Писмо – МЗ 1