На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за изграждане на: “Площадка за временно съхранение на производствени отпадъци” и “Компресорно помещение” към обект “Обтично производство Божурище”, находящи се в м. “Спорното”, с. Гурмазово.