МОЛИМ ЗА АКТИВНОСТ И ПОДКРЕПА КЪМ ПОДПИСКАТА

Уважаеми съграждани,

от 25.04.2023г., на територията на Община Божурище стартира инициатива в подкрепа за разрешаване на проблема със затруднения трафик от и към гр. Божурище, чрез изграждане на продължението на бул. „Царица Йоанна“, гр.София до Индустриален парк София-Божурище.

Инициативата на Община Божурище се изразява в Подписка и ще послужи за заявяване волята на жителите на общината пред държавата за разрешаване на проблема със затруднения трафик от и към гр. Божурище, създаден в резултат на развитието на Индустриален парк София-Божурище и цялостното развитие на община Божурище.

Подписката ще бъде разпоространена на територията на община Божурище, която включва град Божурище и всички прилежащи села в срок от еднин месец, от утре 25. 04.2023г. – 25.05.2023г., (включително)!

Важно уточнение: Личните данни на участниците няма да бъдат използвани за други цели, освен за целите на подписката.

В град Божурище може да я намерите в:

– Сградата на Община Божурище (на партера);

– Сградата на Местни данъци и такси;

– ЦСРИ;

– Магазин „Фреш“ в стария и новия квартал;

– Магазин „Аванти“;

– Заведение „Рико“;

– Аптека „Митков“;

– Аптека до „Полицията“;

– Магазин „Бени маркет“;

– Хранителният магазин до ДГ “Буратино”

– Личните лекари при Поликлиниката на гр. Божурище;

– И още места, които своевременно ще добавим тук в поста.

В село Гурмазово, може да намерите в:

– Сградата на Кметството;

– В магазините в селото;

– В ресторант Сръбска скара;

В село Пожарево, можете да намерите в:

– Сградата на Кметството;

– В магазините в селото;

В село Златуша (Делян, Росоман, Мала Раковица), можете да намерите в:

– Сградата на Кметството;

– В магазините в селото;

В село Пролеша, можете да намерите в:

– Сградата на Кметството;

– В магазините в селото;

В село Хераково, можете да намерите в:

– Сградата на Кметство;

– В магазините в селото;

– В магазините на махала “Бобен” и махала “Кантон”;

В село Храбърско, можете да намерите в:

– Сградтата на Кметството;

– В магазините в селото;

Ако има добавени нови места, на които ще бъде разпространена подписката ще бъдете своевременно уведомени!

Тази инициатива е изключително важна за нас като населено място и жизненоважна за разтоварването на трафика с цел улесение на гражданите и тяхното свободно и спокойно придвижване в натоварените часови зони и не само!