Във връзка с провеждането на годишен технически преглед на селскостопанската техника на територията на гр. Божурище, Ви информираме следното:

На 05.04.2022г. от 09.30 – 11.00 часа пред Агроаптеката, следва да се явите с техниката си.

 

На същата дата да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, а при установяване ползването на техниката – актове за административни нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.