РАЗЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ ЗА 2023 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Божурище, вчера – 21.02.2023 г., бяха поканени всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в община Божурище в сградата на Общински съвет – гр. Божурище на публично обсъждане на

РАЗЧЕТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ ЗА 2023г.

Вашите мнения и предложения по проекта на разчет за 2023 г., може да отправите на тел.02/993 31 01, електронен адрес на общината – obshtina@bozhurishte.bg и в Деловодството на община Божурище, от 8.30 до 17.30 часа в работни дни, най-късно до 17.30 часа на 21.02.2023 година!

Линк към проследяване на излъченото събитие можете да гледате тук: Feed – Други | Bozhurishte Municipality