Геран Био ООД е млада компания, специализирана в производството на опаковки от крафт, картон и хартия. Голяма част от опита на експертите ни е наследен от фирма Витавел АД, която е с над 45-годишна традиция в производството на опаковки от велпапе и картон.
В резултат на постоянно нарастващият обем на производството и с цел увеличаване на производствения капацитет, през 2017 година фирмата стартира изграждане на нова
производствено – администратиена база в Община Божурище, която от началото на 2018 е вече в експлоатация. Нейният адрес е Община Божурище, с. Гурмазово, ул. Гурмазовско
Шосе № 62 (срещу склада на Home Décor).
За целите на производството са открити свободни работни места за позиции, както следва:
– Общи работници;
– Книговезки услуги;
– Майстори на щанцоващи машини;
– Майстори на лепачни машини;
Геран Био ООД  предлага коректност във взаимоотношенията, добри условия на труд и мотивиращо възнаграждение.

За контакти:

ГЕРАН БИО ЕООД
гр. София 1528, ул.”Поручик Н. Бончев” №8
тел. +359 884 035 352; +359888 810 011
e-mail: sales@geranbio.com
web: www.packwood.bg

Packwood_presentation