logo buratino

ДГ „Буратино“ – гр. Божурище

Адрес: гр. Божурище,

 ул. „Иван Вазов“ №17, п.к. 2227

  Имейл: dgburatino.bg

Телефон: 0879 88 68 87,

 Директор: Петрана Котупанова

 Домакин: Росица Кефалова

тел: 02/9932094

GSM: 0879 886 918

ЗАС: Нина Иванова

тел: 02/9932094

GSM: 0879 886919

ДГ „Буратино“ отваря врати на 07.09.1968г. Вече 53 години е светъл  и уютен дом, пазител на традиции и ценности, в който се разгръщат потенциалът, талантът и  детските мечти. В центъра на работата на педагогическия екип стой детето със своите потребности и възможности. Подготовката, която получават децата, им осигурява един добър старт за по нататъшното им развитие. Това е смисълът на целенасочената и ежедневна работа на целия колектив, ръководен от г-жа Петрана Котупанова.

Материално-техническа база

ДГ „Буратино“ разполага със системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване. Материалната база е съвременна и съобразена с възрастта и потребностите на децата – светли тонове, ниски мебели и безопасни играчки. В занималните са оформени кътове за игра, места за хранене и учебна дейност. Всяка група разполага с гардеробна, занималня, спалня и санитарно помещение.

Групи:

I „А“ група „Звездичка“

I „Б“ група „Пчеличка“

I „В“ група „Светлина“

II „А“ група „Калинка“

II „Б“ група „Божурчета“

II „В“ група „Смехорани“

III „А“ група „Мечо Пух“

IV „А“ група „Барбарони“

IV „Б“ група „Малчовци“

Детска ясла „Слънчице“

Учебно-възпитателната работа

ДГ „Буратино“ работи по програма одобрена от МОН – „Моливко“.

Учебно-възпитателната работа е съобразена с държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище. Осъществява се, чрез:

Образователните направления:

–    Български език и литература;

–    Математика;

–   Околен свят;

–   Изобразително изкуство;

–    Конструиране и технологии;

–   Физическа култура;

–  Музика;

Дейности по интереси :

–   Засилено изучаване на английски език /три пъти седмично/;

–   Спортни танци;

–   Народни танци;

–  Керамика;

–  Футбол;

–  Приложни изкуства;

–  Ски училище;

–  Конна езда;

–  Джудо;

–  Шах;

– Логопед;

Координация, комуникация и сътрудничество с:

– Родителско настоятелство, Обществен съвет – провеждат се регулярни срещи и събрания, отчитат се резултатите и се поставят нови цели и задачи.

– Печатница „Изток – Запад“, синдикални организации и предприятия на територията  на община Божурище.

– НПО „Дива земя“- рисунки, изложби, статии.

Спечелени проекти:

–  Проект „ Да приобщим различните деца“  по европейска програма „Еразъм+“

–  Проект по програма на МОН за изграждане на детски площадки по БДП – вътрешна и външна подвижна зона за обучение

–  Проект по програма „Еразъм+“ – „Обучение и квалификация за усъвършенстване“

– Проект в национална кампания „ За чиста околна среда – 2016г.“ – Ремонт и озеленяване на детска площадка

– Проект КД1 „Мобилност“, сектор „Училищно образование“

– Проект „Модернизиране на материалната база в училище“ в модул „Подобряване на училищната среда“

– Проект BG051РБО 001-3.1.03

Официален уеб сайт на ДГ „Буратино“:

www.dgburatino.com